Sander Dekker VINDT.....

Sander Dekker wil de LPW (art 5b) aanpassen naar ZIJN overtuiging en naar wat hij vindt. Dat wat hij vindt niet onderbouwd wordt door onderzoek deert hem blijkbaar niet. Dat door zijn overtuiging nog meer ouders/kinderen/gezinnen in de knel komen ook niet. Dat hij een loopje neemt met de geschiedenis en het hoe en waarom van LPW'69 is op z'n zachtst gezegd niet netjes en al helemaal niet als hij dat gebruikt als grond voor de wetswijziging.

Hieronder de brief aan de kamer compleet met leugens over thuisonderwijs en socialisatie en gejammer over het ontbreken van toezicht terwijl daar al voorstellen voor zijn gedaan die in andere landen prima werken en volledig voorbijgaand aan de onderzoeken die OCW in het verleden heeft laten doen die het tegendeel zeggen van wat Dekker in zijn brief beweert .
kamerbrief reactie op onderwijsraadadvies artikel-23 grondwet in maatschappelijk perspectief/kamerbrief reactie op onderwijsraadadvies artikel 23 grondwet in maatschappelijk perspectief pdf
Ik wordt hier letterlijk onpasselijk van!
(SD:)"In 1969 is in de Leerplichtwet de mogelijkheid tot het geven van thuisonderwijs geschrapt, omdat het in strijd is met het belang van de opvoeding van het kind."
Dit is ONJUIST, het is (nagenoeg) opgeheven omdat voor zo ongeveer iedere denomiatie wel een school was, bovendien staat de uitzondering er niet voor niks in, het is nog steeds mogelijk! "Moet jij niet naar school? Een onderzoek naar de juridische aspecten van thuisonderwijs vanuit Nederlands en rechtsvergelijkend perspectief" door Mr. J.Sperling (site)  en Proefschrift (volledig) pdf

(SD:)"Ik ben ervan overtuigd dat de dagelijkse gang naar school essentieel is voor de brede sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind."
Dat is inderdaad zijn overtuiging, maar die is NIET gebaseerd op onderzoek!  ONDERZOEK; Is school echt zo belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling pdf Waarom politici soms feiten ontkennen Posted on December 22, 2011 by Sjoerd Karsten site HOME-SCHOOLING: Socialization not a problem site

(SD:)"Kinderen gaan niet alleen naar school om kennis te vergaren, maar ook om te leren omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. Kinderen leren zo al op jonge leeftijd dat zij onderdeel uitmaken van een bredere maatschappij. Ik vind dat ieder kind deze kans zou moeten krijgen."
Hij VINDT! Nu dat is voor mij als ouder van onze kinderen totaal irrelevant wat HIJ VINDT, zeker nu blijkt dat het onze kinderen veel beter gaat dan eertijds op school. De "wereld is nu hun schoollokaal". Juist kinderen wegstoppen in een gebouw met alleen maar leeftijdsgenootjes is kinderen isoleren van de werkelijke maatschappij. En dat school ook maar een manier is om te socialiseren dat realiseert hij zich kennelijk niet. Dat hele generaties ook zonder school sociale wezens zijn geworden en het zelfs ver geschopt hebben (van ministers tot wetenschappers) haalt zijn theorie (overtuiging)keihard onderuit.

Na het lezen van wat Sander Dekker VINDT en wat zijn OVERTUIGING is ben ik misselijk!
Hij stelt zijn vinden en overtuiging in de plaats van die van ouders en dat is ronduit dictatoriaal.
Ik ben ook super pissig op Dekker voor het terzijde schuiven van onderzoeken en feiten die het tegendeel van zijn vinden en overtuiging bewijzen, waardoor nu nog meer ouders EN KINDEREN! in het nauw gedreven worden (want de 16000 thuiszitters heeft meneer GEEN oplossing voor, al VINDT EN DENKT hij van wel, het zal blijken in de toekomst dat hij veel ouders/kinderen/gezinnen in de wanhoop heeft gestort met zijn vinden en overtuiging!). Ook vergeet meneer Dekker dat de ouder te allen tijde verantwoordelijk is voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en ontplooien van hun kind (OOK als het op school zit!) Art 247 BWB I: 1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. 2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

Toppunt van ouderbetrokkenheid, recht op thuisonderwijs...? site

Verbieden van thuisonderwijs is gevaarlijksite

Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met richtingbezwaar; aanvullend onderzoek pdf

Mijn hart huilt

(hier het vervolg)

Op 29 mei 2014 stond op http://www.edutopia.org/blog/myths-that-undermine-educational-effectiveness-mark-phillips een artikel dat laat zien dat het beleid van Dhr Dekker en OCW scholieren, studenten, leerkrachten en scholen meer schade toebrengt dan dat het ze goed doet:

Van 8 Myths That Undermine Educational Effectiveness

Certain widely-shared myths and lies about education are destructive for all of us as educators, and destructive for our educational institutions. This is the subject of 50 Myths & Lies That Threaten America’s Public Schools: The Real Crisis in Education, a new book by David Berliner and Gene Glass, two of the country’s most highly respected educational researchers. Although the book deserves to be read in its entirety, I want to focus on eight of the myths that I think are relevant to most teachers, administrators, and parents.

Myth #1: Teachers are the Most Important Influence on a Child’s Education

Of course teachers are extremely important. Good teachers make a significant difference in achievement. But research indicates that less than 30 percent of a student's academic success is attributable to schools and teachers. The most significant variable is socioeconomic status, followed by the neighborhood, the psychological quality of the home environment, and the support of physical health provided. There are others, but the bottom line is that teachers have far less power to improve student achievement than do varied outside factors.

lees meer op: http://www.edutopia.org/blog/myths-that-undermine-educational-effectiveness-mark-phillips


Reacties

Paula op 14-07-2013 13:48

Dear Margreet,Ik heb je blogpost gelezen, maar je moet niet huilen hoor (big hug).Laten we vooral zakelijk blijven en rustig e. en a. wetenschappelijk en juridisch weerleggen. Het is inderdaad een opinie stuk van Dekker. Het ontbreekt aan onderbouwingen en de redenen die gegeven worden zijn drogredenen.Op deze wijze kun je geen vrijheden afnemen. Al helemaal niet als liberaal.Paula

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl