‘Verbieden van thuisonderwijs is gevaarlijk’
 

Nederlands Dagblad:

http://www.nd.nl/artikelen/2011/maart/31/-verbieden-van-thuisonderwijs-is-gevaarlijk

hele link copy-pasten!

‘Verbieden van thuisonderwijs is gevaarlijk’

DEN HAAG - Vandaag debatteert de Tweede Kamer over thuisonderwijs. Jurist Joke Sperling: de regering laat zich leiden door ongegronde angst.

  

In Nederland krijgen 328 kinderen thuis les, omdat hun ouders op religieuze gronden zijn vrijgesteld van de leerplicht. Volgend jaar kunnen er daar zomaar honderd bij komen, als het Islamitisch College in Amsterdam de deuren moet sluiten. Een groep ouders van deze school wil de kinderen dan thuis gaan onderwijzen. Het is een van de kwesties waarover de Tweede Kamer vandaag in debat gaat met minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs). Die heeft al laten weten dat ze gaat onderzoeken of thuisonderwijs niet volledig kan worden verboden.

Joke Sperling promoveerde vorig jaar op de juridische aspecten van thuisonderwijs. Volgens haar laat de minister zich leiden door een ongemotiveerde angst. ‘Het overheidsbeleid hangt van veronderstellingen aan elkaar’, zegt ze. ‘De redenering “dat het wel slecht zal zijn voor een kind om niet naar school te gaan”, klopt niet. Er is geen enkel onderzoek dat die stelling ondersteunt.’

In uw proefschrift stelt u dat het verbieden van thuisonderwijs in strijd is met artikel 23 van de Grondwet.
‘Artikel 23 gaat over de vrijheid van scholen om onderwijs te geven dat aansluit bij een overtuiging. Maar daarachter ligt de gedachte dat ouders het recht hebben hun kinderen op te voeden overeenkomstig hun levensbeschouwing, een fundamenteel mensenrecht. De overheid mag zo’n recht beperken of verbieden, maar dan moet daar wel een goed argument voor zijn. En dat is er niet. In de loop der tijd is artikel 23 steeds meer een artikel van de scholen geworden en minder van de ouders.’

De belangstelling voor thuisonderwijs groeit en de minister is bang voor een aanzuigende werking.
‘Die angst is onterecht. Thuisonderwijs is in veel Europese landen toegestaan. Het percentage leerlingen dat thuis les krijgt, ligt daar wel iets hoger, maar het gaat nog steeds om een heel kleine groep. Besef wel, het is niet niks om je kind thuis goed onderwijs te geven. Maar er zijn voorbeelden van kinderen met wie het op school absoluut niet gaat en die thuis wél presteren. Zij kunnen beter thuisonderwijs krijgen, of desnoods deels thuis, deels op school.’

Maar wat als een groep moslims in Amsterdam voor thuisonderwijs kiest?
‘Zij hebben net zo goed als gereformeerden en katholieken het recht om hun kinderen volgens hun levensovertuiging op te voeden. En de kwestie is natuurlijk helemaal niet dat die ouders hun kinderen thuis willen houden. Ze willen een school die aansluit bij hun opvattingen.’

Tot 1970 was thuisonderwijs wel toegestaan. Waarom is het afgeschaft?
‘Het was de periode dat de socialisten veel invloed hadden. Er heerste een gedachte dat de samenleving – onder meer via het onderwijs – maakbaar was. Thuisonderwijs werd toen zonder enig onderzoek verboden. Alleen op basis van gewetensbezwaren bleef een uitzondering mogelijk. En daar wordt nu dus ook aan getornd. Ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling. Voor je het weet is het een eerste stapje op weg naar een situatie waarin we alleen nog maar openbare scholen hebben.’
 
  • 31-03-2011 - 6.01
  • 31-03-2011 - 8.37
  
Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl